Bogoljuba Peruničića 2, 14000 Valjevo. Tel: 014/3150-350 | Predstavništvo Beograd, Tel: 011/655-8398 Faks: 011/3392-156

Politika Kvaliteta

Politika preduzeća TIK-a usvojena standardom ISO 9001;2015 je da stalnim unapredjenjem kadrova, opreme i organizacije, obezbedi mesto priznatog proizvodjača i isporučioca vezivnih elemenata u mašinstvu (vijci, navrtke, čivije, podloške, klinovi, rascepke ......)

Ostvarenje ove politike podrazumeva da:

• Preduzeće TIK svojim korisnicima pruža usluge koje zadovoljavaju ili prevazilaze zahteve i očekivanje korisnika;

• Zaposleni razumeju zahteve i potrebe korisnika,stalno ih procenjuju i nadgradjuju kako bi se pratile njihove promene;

• Direktor preduzeća obezbedjuje i unapredjuje sistem motivacije za maksimalno angažovanje i zadovoljstvo zaposlenih;

• Rukovodstvo preduzeća ulaže stalne napore na obezbedjenju stručnog usavršavanja zaposlenih;

• Direktor preduzeća sprovodi plansku nabavku savremene opreme