Bogoljuba Peruničića 2, 14000 Valjevo. Tel: 014/3150-350 | Predstavništvo Beograd, Tel: 011/655-8398 Faks: 011/3392-156

 

Direktor       
 
 
Radoje Grujičić ekonomista
+381 14 3150355
+381 63 212574
radojeva@gmail.com
Poslovna sekretarica
 
 
Slađana Marinković, dipl. ekonomista
+381143150350 Faks: +38114220013
+381 64 8044664
tikrg@mts.rs  
Tehnički direktor
 
 
Dragan Filipović dipl.maš.ing.
+381 14 3150349
+381 63 305 615
filiptik@gmail.com
Pomoćnik tehničkog direktora
 
 
Aleksandar Radisavljević maš.ing.
+381143150357
+381648044649
aleksandartik@gmail.com
Uvoz- izvoz
 
 
Grujičić Berki Marija,
 master profesor engleskog jezika
+381 63 8817378
grujicic_marija@yahoo.com
Milica Radisavljević
+381143150351
+381643255116
milicagrujicictik@gmail.com
Komercijala
 
tikrg@mts.rs  
Verica Stanojević
+381 14 3150343
+381 63 365069
vericatik@gmail.com
Milan Simić
+381 14 3150345
+381 63 305614
simictik@gmail.com
Dragan Đorđić
+381 14 3150344
+381 62 220763
tikdjole@gmail.com
Ivan Živanović
+381 14 3150347
+381 62 220378
ivanztik@gmail.com
Duško Mijailović
+381 14 3150348
+381 63 365019
duletik@gmail.com
Milan Pavić
+381 14 3150346
+381 62 220125
pavictik@gmail.com
Magacin
+381 14 3150356
 
Magacioner Bojan Belić
+381 64 804 46 69
Fakturista Ljubica Ema Pejčić
+381 64 8044661
ljubicatik@gmail.com
Gordana Belušević
+381 64 8044660
 
Proizvodnja
+381 14 3150354
 
Predstavništvo Beograd
+381 11 6558398
+381 11 6558399
Fax +381 11 3392156
Šef predstavništva
 
 
Bratislav Stojadinović
+381 63 375243
banetik@gmail.com
Komercijalista
 
 
Aleksandar Nikić
+381 63 365029
 
Knjigovodstvo
 
 
Šef knjigovodstva Milena Žugić diplomirani ekonomista
+381 14 3150353
milenatik@gmail.com
Knjigovođa Ljiljana Grujičić
+381 14 3150352
+381 63 375244
ljiljag@gmail.com