Bogoljuba Peruničića 2, 14000 Valjevo, Serbia. Phone: +381 14 3150-350 | Belgrade branch, Phone: +381 11 655-8398 Fax: +381 11 3392-156

Bolts for transmission lines- hot galvanized goods and anti-vandal bolts

Screws for high temperatures for power plants

Bolts for the oil industry

Bolts for mining industry- inch thread, metric thread

Bolts for mills and crushers

Screws with metric threadm

Special bolts

Nuts

Small bolts

Pop nitne i zakovice od čelika, aluminijuma i bakra

Segeri iz programa svetski poznatih proizvođača

HV vijci za čelične konstrukcije po standardu EN14399-4:2015

Prohromski vijci po standardu i crtežu

Program firme „Böllhoff” iz Bielefeld: rivkle, spotklinč, heli coil…

Link

Program firme „Flaig und Homel”: samoosiguravajuće navrtke za kočnice železničkih vagona i lokomotiva i automobilsku industriju

Cold formed parts
Turned and Milled Parts
FS All-Steel, Lock-Nut, hot-dip galvanised

Antivandal Vijci

Čivije, klinovi, rascepke

Indukciono zagrevanje komada za kovanje

Magacin gotovih proizvoda

Mašina za valjanje navoja

Podloške

Pogon toplog kovanjaa

Termička obrada

Termička obrada

Valjanje navoja plastičnom deformacijom

Vijci po posebnim zahtevima